Startpagina
mobiele versiecomputer versie
FollowRSSTwitterFacebook
Start | Energie Coöperatie Endona

Welkom op de website van Energie Coöperatie Endona U.A. Endona wil zich op diverse manieren gaan inzetten voor de uitbreiding van duurzame opwekking van energie in en voor Heeten en omgeving.

Omgevingsvergunning Energiepark verleend!


College van B&W van de gemeente Raalte heeft in haar vergadering van 21 juni jongstleden de door Endona aangevraagde omgevingsvergunning voor het Energiepark verleend.
Publicatie hiervan heeft plaatsgevonden in het Weekblad van Salland d.d. 13-07-16
Het verder verloop van de procedure kunt u lezen in de genoemde publicatie.

Concreet betekent het dat, gerekend vanaf de publicatiedatum, wederom een periode van zes weken moet worden afgewacht waarin, door diegenen die dat in de eerste fase van de procedure ook al hebben gedaan, nogmaals bezwaren kunnen worden ingediend tegen het besluit van de Gemeente.

Is dat niet het geval, dan wordt de vergunning "onherroepelijk" verklaard en zal Endona verder gaan met het verder uitwerken van de (technische) details voor en de financiering van het Energiepark.
Het opstellen van een plan voor ledenwerving zal hiervan een belangrijk onderdeel zijn. Hierover later meer.
Lees hier het door de Gemeente uitgegeven persbericht.

 | Start | Energie Coöperatie Endona
De afgelopen jaren is Endona, samen met een aantal andere partijen, intensief bezig geweest met het vaststellen van de haalbaarheid van een grootschalig energiepark met zonnepanelen aan de binnenzijde van de rondweg van Heeten.
Er hebben uitgebreide studies plaatsgevonden naar optimale omvang, vorm, ligging en landschappelijke inpassing van dit park binnen de beschikbare kaders en de te respecteren randvoorwaarden. Hiervoor hebben ook diverse overleggen plaatsgevonden met de direct omwonenden van het park.
Klik hier voor meer informatie over het park.

Naast de ontwikkeling van het energiepark gaat Endona initiatieven ontplooien, gericht op de grootschalige toepassing van zonnepanelen op grote dakvlakken, met name in het buitengebied van Heeten. In de toekomst zal Endona zich ook gaan richten op andere, voor Heeten en omgeving passende vormen voor duurzame opwekking van energie, bijvoorbeeld biovergisting.

Heeft u interesse in de activiteiten van Endona?
Wilt u daar zelf misschien een aandeel in leveren?
> Neem dan contact met ons op

Bestuur Energie Coöperatie Endona U.A.Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Nog vragen?


Heeft u na het lezen van onze website nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op...
> contact opnemen

Nieuwsbrief


> Aanmelden nieuwsbrief
> Afmelden nieuwsbrief

Overzicht nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 14 juli 2016
Nieuwsbrief 16 maart 2016
Nieuwsbrief 29 januari 2016

©2017 Webdesign Marco TibbenRedactie