Energie coöperatie Endona

Energie Coöperatie Endona uit Heeten mag binnenkort energie leveren in Salland. Het gaat daarbij om 100% duurzame elektriciteit, maar ook aardgas. Met het binnenhalen van de ‘Ontheffing Elektriciteitswet’ kan, middels de ‘RVO-experimentenregeling’, het project écht van start gaan.

De opstart

In afwachting van de realisatie van het energiepark Heeten, zal er in eerste instantie duurzame energie van een bestaande leverancier wordt doorgegeven.

Dit is ‘stap 1’ om straks het uiteindelijke doel te bereiken; namelijk lokale energie opwekken voor lokale inwoners en bedrijven.

Ambitie

De ambitie van Energiecoöperatie Endona is om in de eigen energiebehoefte van Heeten te voorzien. Om samen met lokale bedrijven en inwoners de verantwoordelijkheid te nemen om energie te besparen en op zoek te gaan naar nieuwe bronnen. Alle initiatieven uit de gemeenschap zijn welkom en kunnen geïntegreerd worden in deze ambitie.

’t verhaal achter het logo

Het logo van Endona is geen hersenspinsel van een of andere ‘creatief’, maar het bevat een verhaal dat zelfs teruggaat naar de 5e eeuw.

In 1993 is de grootste Germaanse nederzetting in Nederland ontdekt … jawel, in Heeten. Daarbij zijn Saksische aardewerkscherven gevonden met afbeeldingen van de zon. De grootste scherf bevatte twee afbeeldingen, waarvan er één integraal is overgenomen in het oorspronkelijke Endonalogo.

Lees hier het verhaal van Bert Terlouw over de herkomst van het logo. Bert is amateurarcheoloog en was betrokken bij de opgravingen in Heeten.

Bestuur

Peter Stam: voorzitter
Loeck Tomassen: penningmeester
Arnold Geerdink: secretaris 

Taken van het bestuur:

  • Het projectplan ontwerpen.
  • Haalbaarheid en wetgeving onderzoeken.
  • Het opstellen van een Investerings- en exploitatiebegroting.
  • De financiering regelen + middels leningen, subsidies en crowdfunding.
  • Het coördineren van de bouw van het park.

Daarnaast zal het bestuur de gemeenschap voortdurend voorlichten en contact houden met de direct omwonenden van het park.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!

 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op:

Samenwerken aan Nieuwe Energie, mede mogeliik gemaakt door:

Energiefonds Overijssel