Energie coöperatie Endona

De ambitie van Endona is een zo energieneutraal mogelijk Salland. Hierbij wordt in eerste instantie het verduurzamen van elektra opgepakt, maar worden ook onderstaande aspecten integraal opgepakt.

Het is een ongewenste ongelijkheid dat huishoudens met een geschikt dak wel financieel kunnen profiteren van de mogelijkheden van een duurzame opwekking (het zogenaamde salderen) en degenen zonder een geschikt dak dit niet kunnen. 30 tot 40% van de huishoudens heeft geen geschikt dak om elektra duurzaam op te wekken. Via Endona kunnen zij nu wel deelnemen in lokale, collectieve duurzame opwekking van stroom. Huishoudens en bedrijven kunnen ‘zonnecertificaten’ in de zonneparken kopen en daarmee bij wijze van spreken één of meerdere zonnepanelen aanschaffen.

Elke reis heeft een bestemming. En de duurzaamsheidsreis van Endona gaat naar 2030. Niet de eindbestemming trouwens, maar de eerste tussenstop. De coöperatie heeft geen commerciële doelstellingen. Met eventuele winsten zullen nieuwe initiatieven opgestart worden waar de klanten van de coöperatie voordeel van hebben. Het zonnepark is een pilot, en de aftrap van een groot duurzaamheidsideaal. Endona loopt hiermee voorop en zet een landelijke trend.

Duurzaamheidsgedachte

Klein beginnen, dat was het oorspronkelijke idee. Klein, maar groot genoeg voor het dorp Heeten. Inmiddels wil Endona iedereen in Salland meenemen in haar duurzaamheidsambities. De regio heeft voldoende potentie om ook alternatieve groene energiebronnen aan te boren.
Naast het zonnepark, zal Endona ook onderzoeken of andere bronnen mogelijk kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van het energiegebruik in Salland. Denk o.a. aan bijvoorbeeld wind en/of biovergisting. Tevens is opslag van energie een belangrijk item in de ambities van Endona. Zie hiervoor het GridFlex project.

Endona levert lokale energie in Salland. Het gaat daarbij om 100% duurzame elektriciteit van het energiepark. Met de ‘Ontheffing Elektriciteitswet’ kan Endona op termijn zelf energieleverancier en zogenaamde “programmaverantwoordelijke” partij worden.

Bestuur

Edward Weening: voorzitter
Loeck Tomassen: penningmeester
Arnold Geerdink: secretaris
Vincent Klein Koerkamp: lid

’t Verhaal achter het logo

Het logo van Endona is geen hersenspinsel van een of andere ‘creatief’, maar het bevat een verhaal dat zelfs teruggaat naar de 5e eeuw.

In 1993 is de grootste Germaanse nederzetting in Nederland ontdekt door amateur archeoloog Bert Terlouw… jawel, in Heeten. Daarbij zijn Saksische aardewerkscherven gevonden met afbeeldingen van de zon. De grootste scherf bevatte twee afbeeldingen, waarvan er één integraal is overgenomen in het oorspronkelijke Endona logo.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Contact

Wil je meer informatie of heb je andere vragen? Neem gerust contact op:

Met dank aan

Samenwerken aan Nieuwe Energie, mede mogelijk gemaakt door:

Energiefonds Overijssel