Over Endona

Missie:
Endona wil lokaal energie opwekken, opslaan en leveren middels puur natuurlijke niet fossiele bronnen op een innovatieve wijze. Endona wil daarmee een inspirator zijn voor de wijde omgeving.

Visie:
Endona helpt lokale inwoners en bedrijven te verduurzamen in het energieverbruik door energie te besparen en met hernieuwbare bronnen duurzame energie op te wekken. Endona realiseert dit met diverse projecten en verschillende energiedragers.

De ambitie van Endona is een zo energieneutraal mogelijk Salland e.o.. Hierbij wordt in eerste instantie het verduurzamen van elektra opgepakt, maar worden ook onderstaande aspecten integraal opgepakt:

Het is een ongewenste ongelijkheid dat huishoudens met een geschikt dak wel financieel kunnen profiteren van de mogelijkheden van een duurzame opwekking (het zogenaamde salderen) en degenen zonder een geschikt dak dit niet kunnen. 30 tot 40% van de huishoudens heeft geen geschikt dak om elektra duurzaam op te wekken. Via Endona kunnen zij nu wel deelnemen in lokale, collectieve duurzame opwekking van stroom. Huishoudens en bedrijven kunnen ‘zonnecertificaten’ in het Energiepark Heeten kopen en daarmee bij wijze van spreken één of meerdere zonnepanelen aanschaffen.

Elke reis heeft een bestemming. En de duurzaamsheidsreis van Endona gaat naar 2030. Niet de eindbestemming trouwens, maar de eerste tussenstop.
De coöperatie heeft geen commerciële doelstellingen. Met eventuele winsten zullen nieuwe initiatieven opgestart worden waar de klanten van de coöperatie voordeel van hebben. Het zonnepark is een pilot, en de aftrap van een groot duurzaamheidsideaal. Heeten loopt hiermee voorop en zet een landelijke trend.

Duurzaamheidsgedachte:
Klein beginnen, dat was het oorspronkelijke idee. Klein, maar groot genoeg voor het dorp. Inmiddels wil Endona iedereen in Salland meenemen in haar duurzaamheidsambities. De regio heeft voldoende potentie om ook alternatieve groene energiebronnen aan te boren.
Naast het zonnepark, zal Endona ook onderzoeken of andere bronnen mogelijk kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van het energiegebruik in Salland. Denk o.a. aan bijvoorbeeld wind en/of biovergisting. Tevens is opslag van energie een belangrijk item in de ambities van Endona. Zie hiervoor het GridFlex project.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Contact

Wil je meer informatie of heb je andere vragen? Neem gerust contact op:

Met dank aan

Samenwerken aan Nieuwe Energie, mede mogelijk gemaakt door:

Energiefonds Overijssel