GridFlex

Endona is deelnemer van een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen die zich op projectbasis bezig gaan houden met het onderzoeken van de voorwaarden/mogelijkheden voor het lokaal realiseren van een zogenaamd “slim netwerk”.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de hiervoor speciaal ontwikkelde website GridFlex.nl

Hieronder een korte toelichting:

Aanleiding
Een lokale energiemarkt waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve marktmodellen met flexibele prijsmechanismen voor het stimuleren en optimaliseren van lokaal energiegebruik kan een significante bijdrage leveren aan de flexibiliteit in het energiesysteem. Echter, momenteel is er mede door wet- en regelgeving nog geen inzicht in de werking van dergelijke prijsmechanismen.

Doel van het project
Energiecoöperatie Endona heeft vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteits-wet verkregen. Gebruikmakend van deze ontheffing zal in Heeten een lokale energiemarkt gerealiseerd worden waarin innovatieve prijsmechanismen worden beproefd in combinatie met lokale energieopwekking en –opslag. Door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod wordt lokaal energiegebruik optimaal gestimuleerd.

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!

 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op:

Samenwerken aan Nieuwe Energie, mede mogeliik gemaakt door:

Energiefonds Overijssel