Betrokken partijen

Eelerwoude

Eelerwoude is betrokken bij de inpassing van het park in de omgeving. De onderneming maakte het inrichtingsplan, het technisch ontwerp en hielp bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Escozon

Het Heetense bedrijf Escozon is de ‘initiator’ van het energiepark. Zij heeft het concept overgedragen aan Endona en blijft betrokken als adviseur.

Gemeente Raalte

Gemeente Raalte stimuleert duurzaamheidsacties vanuit de gemeenschap in het kader van ‘Raalte Duurzaam 2050’ en ‘De Kracht van Raalte’. Het Endonaproject is een uniek experiment in de gemeente en wordt daarom gesteund met een subsidie.

Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel steunt naast subsidies, met advies en informatie.

RVO

Als het gaat om duurzaam en innovatief ondernemen, draagt de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland bij met kennis over regelgeving, het introduceren van partners en met subsidies. Zo ook bij het zonneparkproject.

HOV

Via de Heetense Ondernemers Vereniging (HOV) zal worden geprobeerd lokale ondernemers te betrekken bij het project.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!

 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op:

Samenwerken aan Nieuwe Energie, mede mogeliik gemaakt door:

Energiefonds Overijssel