Stand van zaken ontwikkelingen realisatie Energiepark

24 augustus 2017

Het bestuur van Endona heeft er voor gekozen om het afgelopen jaar haar voorbereidende werkzaamheden op de achtergrond uit te voeren en in een verder gevorderd stadium pas weer naar buiten te treden. In dat afgelopen jaar is ontzettend veel gebeurd.
Ondersteund door de vernieuwde website van Endona, hieronder een opsomming van de belangrijkste mijlpalen op weg naar realisatie van het energiepark:

 • onherroepelijke omgevingsvergunning:
  Deze is beschikbaar sinds juli 2016
 • SDE+ exploitatiesubsidie:
  Endona heeft inmiddels een SDE-exploitatiesubsidie toegekend gekregen in de najaarsronde van 2016, met daarop een aanvulling in de voorjaarsronde van 2017
 • financiering:
  Er heeft overleg plaatsgevonden met diverse financiers en partijen die het energiepark wel voor Endona willen realiseren.
  Naar verwachting valt in de maand september/oktober de definitieve keuze hiervoor
 • aanbestedingen:
  Op dit moment vindt al overleg plaats met partijen die eventueel het park zullen gaan realiseren. Zodra de financiering rond is, zal worden begonnen met het maken van definitieve keuzes hiervoor.
 • realisering:
  Deze zal naar verwachting totaal ca. drie maande in beslag nemen. Plan is om hier begin 2018 meet te starten.

 

Stand van zaken ontwikkelingen realisatie Energiepark
Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief!

 

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op:

Samenwerken aan Nieuwe Energie, mede mogeliik gemaakt door:

Energiefonds Overijssel